vad vi gör

Vad kan vi hjälpa till med?

Konflikthantering

Öka vinsten med enkla och effektiva metoder. En ambition att öka lönsamheten genom direkta långsiktiga och kortsiktiga åtgärder med större eller mindre insatser, en del till synes smärtsamma utmaningar eller åtgärder. Det är oftast bättre att någon utanför företaget, föreslår, genomför och följer upp de åtgärder som behöver göras. En del förslag kan förefalla enkla men just dessa kan vara de mest lönsamma - "keep it simple".
Med små medel kan man oftast vända en trend, detta kräver en del analyser, ibland obekväma beslut, samtal, "morot eller piska" samt en del coaching men också en tillfredställelse när beslut och mål är förankrade i såväl organisation som ledning.

"En stor karta hjälper inte alltid, det gäller att hitta den enkla vägen"
Konflikter kan uppfattas som obehagliga och störande, men faktum är att de är en hälsosam del av normalt samarbete. En organisation tjänar knappast på att konflikter sopas under mattan. Istället är konflikter roten till innovation och nytänkande. Därför är det viktigt att skapa en organisationskultur där konflikter är tillåtna och ses som en nödvändig del av affärsprocessen.

"För den som har hammaren som enda verktyg tenderar alla problem att se ut som spikar"

Lönsamhet

Vinst

Signalsystem

Att skapa lönsamhet kräver ett aktivt företagande, nya idéer och företag som har en harmonisk livsmiljö. Allför många har arbetet som universums centrum, familj, vänner och sig själva gäller endast om arbetet lämnar tid över. Leda, trötthet och utbrändhet som saknar perspektiv och nytänkande samt den kraft som behövs för att driva verksamheten på bästa sätt. Ditt företag behöver dig för att bli framgångsrikt, så sköt om dig!
Företaget bedriver sin verksamhet för att tjäna pengar. Det innebär i princip att alla affärer som görs ska gå med vinst. Verkligheten visar att det i flera fall saknas en kalkyl. Accepteras en förlustaffär i utbyte mot lösa förhoppningar om framtida vinster? Ofta utan kalkyl och analys? Att marknadsföra sig som ett företag som inte tar betalt för sitt arbete kommer inte att ge vinst i en senare kundrelation heller.
Signalsystem är nyckeltal men krångla inte till det. En framgångsrik svensk bank har endast ett nyckeltal, skillnaden mellan in och utlåningsränta.