Ägare

Sten Fransson

Efter 35 år med fokus på marknadsföring som säljare, produktchef och försäljningschef samt 25 år inom några ledningsggrupper, de sista 20 åren som verksam inom en amerikansk koncern med ansvar för de nordiska länderna, ett av "Fortune World Most Admired Companies". Jag är också Diplomerad mentor.

Att lönsamhet och avkastning fastnat kan säkert bero på att jag är född och uppvuxen på gränsen mellan Småland och Västergötland i en småbrukarfamilj där mina fäder och förfäder fick vända på varje krona, en bra skola som de flesta borde gå igenom. Där gällde följande, - Sparsamhet är en dygd och fattigdom är igen skam. Prestera något innan du ber om något. Man frågade inte vad en vara eller tjänst kostade, man
 
frågade, kostar det något?
Det känns fortfarande lika stimulernade att genomföra en åtgärd eller ge ett råd som förbättrar ett företags lönsamhet, samtidigt är jag förvånad över att många företag inte utnyttjar sina möjligheter att öka vinsten med praktiska metoder, som i de flesta fall både är uppenbara och relativt enkla att genomföra. När företaget strävar mot sina mål försummar man ofta enkla och konkreta metoder som kan ge bättre lönsamhet på väg mot de stora målen.
Direktnummer:                 E-post:
+46 70 6513378                   s.m.fransson@gmail.com
Skype: sten.fransson1